همانطور که قبلا اشاره کردیم 2 کتاب مهم از ارکان  فرقه اهل حق که به نام های آثار الحق و برهان الحق وجود دارندکه نزد معتقدان این فرقه بسیار مهم و بزرگ هستند که از بیانات نور علی الهی می باشند .

کتاب برهان الحق از جمله کتبی هستند که در آن اصل " تقیّه " به شدت مراعات شده ولی دو جلد کتاب آثار الحق بیاناتی است که آقای الهی به طور خصوصی ایراد کرده که 180درجه با کتاب برهان الحق در تضاد قرار دارند .

در کتاب آثار الحق جلد 1 صفحات 2 و 3 می خواهیم بحث تناسخ را بررسی کنیم ، چون ایشان معتقد بودند روح انسان نه فقط به انسان دیگر بلکه به حیوان هم تعلق پیدا می کند .

" یک بشر ممکن است در اثر جدییت در همان بشر اولی هزار عالمش طی بشود و به کمالش برسد و یا ممکن است هزار دون بیاید و یک عالم هم طی نکند بستگی به کوشش فرد و استعدادش دارد چنانکه از حضرت پیغمبر می پرسند چه دراز روزی است این پنجاه هزار سال ؟ می فرماید : به خداوندی که محمد را خلقت کرده بعضی از اشخاص به اندازه این که من 2 رکعت نماز بخوانم طول می کشد که تا به کمال برسد " .

* در مقابل آقای الهی باید بگوییم که پیامبر اصلا چنین عبارتی را عنوان نکرده اند و یا اصلا برای این مطلب هیچ سندی بیان نشده ، چنین مطلبی مربوط به یکی از آیات قرآنی در مورد روزهخای قیامت است که ربطی به مسائله تناسخ ندارد !

ایشان در مورد تعلق روح و گردش دون به دون آن در صفحه 54 عنوان می کنند :

" ناگهان به من خبر رسید که گاف رفت روحش بر صورت مرغ تیز بال زیبایی بود هر چه صدایش زدم نمی ایستاد به فرارش ادامه داد ، به طرف جنوب می روت و به نزدیکی ماه رسیده بود که مثل شاهینی رفتم پنجه انداختم او را گرفتم و برش گرداندم چون او بدون اجازه فرار کرده بود " .

مجددا در کتاب آثار الحق صفحه 20 می خوانیم :

" مرام ما آخرین مرام است و تا قیامت اسمی از دین بیاید همین است من آنچه که به درد دین می خورد و اسمش دین است از تمام ادیان جوهر کشی کرده و گفته ام از دستورات و احکام و سیاست و غیره که به درد دین نمی خورد حذف کردم " .

* پس ملاحظه شد که روح انسان از نظر آقای نور علی العی می تواند به صورت یک پرنده در بیاید و آنقدر هم قدرت دارد که می تواند تا نزدیکی ماه برود و روح گاف را به زمین برگرداند !

* واقعا جای طرح این سوال وجود دارد که آیا کسی که خود را مدعی شیعه و اسلام می داند با بهره گیری از ادیان و فرق غیر اسلامی می توان او را مسلمان و اهل حق قلمداد کرد ؟

* برای یک مسلمان معتقد واقعا این سوال مطرح می شود که واقعا چه چیز در اسلام نبوده که سراغ سایر ادیان غیر اسلامی می رود ؟

  نوشته شده در  دوشنبه یکم شهریور 1389ساعت 17:39  توسط گروه آشنا  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM